najimino Software Engineer
OpenAI
najimino Software Engineer

Warm and experienced software engineering mentor.

Warm and experienced software engineering mentor.